De rode plekken in groene route

In de nota  “Nijmegen Duurzaam bereikbaar” wordt er een zwaar accent gelegd op de groene route, een soort rondweg van Nijmegen, maar dan maar half.  Een halve rondweg dus, die loopt vanaf de nieuwe stadsbrug  via Energieweg, Neerbosscheweg, Weg door Jonkerbos, Grootstalselaan tot de Sint Annastraat. Doel van deze groene route is om de Waalbrug te ontlasten en de verkeersdoorstroming te bevorderen. Maar door de wijze van voorgestelde uitvoering zal daar niet veel van terecht komen.

 

In plaats van ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers, wordt gekozen voor stoplichten met drukknoppen, de “beste” manier om de doorstroming te belemmeren en de verkeersonveiligheid te vergroten. Op http://gelderland.oververkeer.nl/  is de groene route goed te volgen aan de hand van de locaties met veel ongevallen.  

Wie kent er niet de Lentse lus, waarbij de fietser kan kiezen uit een viaduct of een stoplicht om zo het gehele autoverkeer stil te zetten om veilig over te kunnen steken. Gelukkig voor de automobilist kiest hij vaak voor het viaduct. Een investering in een ongelijkvloerse kruising maakt een scheiding tussen verkeersstromen en verhoogt zowel de doorstroom als veiligheid van zowel fietser als auto.

 

Wij pleiten er dan in zijn algemeenheid ook voor om de “ Groene Route”  in zijn geheel te voorzien van ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers vanwege de verkeersveiligheid en voor een goede doorstroming van fietser en auto. Er is echter een samenstel van knooppunten wat er in bijzonder uitspringt, namelijk rondom het nieuwe NS station Goffert. Het station Goffert ligt, voor zover nu bekend, in de hoek van de Graafseweg en de Neerbosscheweg met de rug naar het NXP terrein.  Alle voetgangers en fietsers die naar dit station gaan, en dat gaat vaak toch al in grote haast en in grote groepen tegelijk, dienen de  Graafseweg of de Neerbosscheweg (of zelfs beide) over te steken. 

Als het station gerealiseerd wordt met nagenoeg ongewijzigde infrastructuur, zal het aantal ongevallen met letsel zeker fors toenemen. Om dat alles verkeersveilig te doen, dienen de autostromen en de fietsstromen van elkaar gescheiden te worden door ongelijkvloerse kruisingen. Gezien de verhoogde ligging van het spoor en de beschikbare open ruimte is dit zeker goed mogelijk. Tevens zal er dan ook aandacht moeten zijn voor de snelfietsroute die daar Graafseweg kruist en vervolgens “dood” loopt op de Muntweg, alwaar nu de fietsers zich tussen de auto’s door naar de overzijde moeten slalommen.

Muntweg gevaarlijke oversteek voor fietsers

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *