Punten voor na de Nijmeegse verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Wij hopen dat een nieuw gemeentebestuur en de nieuwe gemeenteraad bij het mobiliteitsbeleid en bij ruimtelijke projecten goed rekening zal (blijven) houden met de fiets. Hieronder nog een handreiking van de Fietsersbond.

Steeds meer Nijmegenaren fietsen. De fiets als vervoersmiddel is gelijkwaardig ten opzichte van openbaar vervoer en auto, en dat zou qua investeringen ook wat meer rechtgetrokken kunnen worden. Het volgende zou de Nijmeegse politiek voor de fiets voor de komende 4 jaar in ieder geval als leidraad moeten houden en realiseren:

Veiligheid

 • De principes van “Duurzaam veilig” toepassen, al vanaf het begin van de planvorming. Dat wil vooral zeggen het scheiden van auto/ en fietsverkeer. Bij zowel nieuwe wegen, als herinrichting van wegen. Bij plannen van de gemeente en plannen van anderen. Aan schoolverkeer en omgeving van scholen wordt extra aandacht besteed.
 • Waar mogelijk fietsviaducten en fietstunnels toepassen voor de veiligheid en de doorstroming van zowel de fietsers als de automobilisten.

Bereikbaarheid

 • Zorgen voor goede, snelle, veilige verbindingen. De snelfietsroute Nijmegen-Beuningen en Arnhem-Nijmegen moeten nog afgemaakt. De snelfietsroute Cuijck-Nijmegen ondersteunen. (Met fietsviaducten op drukste kruisingen.)
 • Fietsvriendelijk maken van de op- en afgangen van alle bruggen over de Waal.
 • Bij ruimtelijke planvorming in elk stadium aandacht voor de fiets.
 • Stoplichten goed instellen en zo nodig aanpassen als verkeersstromen veranderen.

Fietsparkeren

 • Behoud van (openingstijden van) de bewaakte fietsparkeervoorzieningen in het centrum. Beleid voor fietsklemmen in centrumstraten niet aanpassen. Aandacht voor diversiteit aan fietsen, zoals e-bikes, bakfietsen en fietsen met fietskarretjes of kinderzitjes.
 • Handhavingsbeleid fietsparkeren afstemmen op hoeveelheid fietsparkeer-voorzieningen.
 • Zorg voor voldoende fietsparkeerplekken bij stations (Heyendaal, Lent en Goffert), sportvoorzieningen en winkels.

Want (in het kort):

 • Verkeersslachtoffers moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. En ook jeugd en ouderen moeten veilig kunnen fietsen.
 • Fietsers zorgen ervoor dat er minder autofiles zijn. Fietsen is goed voor woon-/werkverkeer, ook van/naar Nijmegen, voor recreatie en toerisme.
 • Fietsers zijn belangrijk voor bezoek aan centrum en voorzieningen elders.

Dit zijn enkele punten van de actieve leden van de Nijmeegse Fietsersbond. Heeft u meer punten? Laat het ons én de Nijmeegse politiek weten.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.