Verslag verkiezingsdebat: overal in Nijmegen denken aan de fiets

Politici bij debat Fietsersbond NijmegenOp 20 februari 2014 organiseerde de Fietsersbond Nijmegen een verkiezingsdebat in Lux over de fiets. Alle zittende Nijmeegse partijen namen deel aan het debat. Met fietsbellen mochten 3 andere partijen die nu niet in de gemeenteraad zitten, inbreken in het debat. De zaal was met ruim 80 bezoekers zeer goed gevuld. Gedurende avond bleek dat gespreksleider Rob Jaspers, stadsredacteur van De Gelderlander, Nijmegen inderdaad al jaren volgt. De inleiding van Kees Spoorenberg voerde van Station Nijmegen-Lent, via de Oversteek, naar het toekomstige Station Nijmegen-Goffert, maar het debat voerde langs nog veel meer plekken. Er was genoeg te bespreken en de avond was eigenlijk te kort.

Fietsersbond betrekken bij plannen

Belangrijke uitkomst van het debat was toch wel dat alle partijen zich uitspraken om de fiets en Fietsersbond tijdig te betrekken bij ruimtelijke projecten. De politiek vindt het waardevol om de Fietsersbond als deskundige belangengroep tijdig te betrekken bij plannen. In het verleden is, terwijl er toch ook veel goeds voor de fiets gebeurt, niet altijd of pas laat naar de fiets gekeken, zoals bij de Oversteek.   

Veur Lent

Wij blijven ons zorgen maken over de bereikbaarheid van Veur Lent. Een goede bereikbaarheid per fiets is van groot belang, ook omdat de bereikbaarheid per auto niet heel goed is. Nu is de tijd om hier voor goede oplossingen te kiezen. Wij hopen dat de Nijmeegse partijen zich hier meer voor gaan inzetten. In het debat zijn er niet echt nieuwe toezeggingen gedaan.

Hoofdinfrastructuur

Hoewel tijdens het debat wel weer bleek dat de ene partij meer fietsvriendelijk is dan de andere partij, heeft de Fietsersbond ook aangegeven dat investeringen in de fiets ook de algemene mobiliteit ten goede komt. Een ongelijkvloerse kruising als ’t Groentje zorgt er bijvoorbeeld voor dat fietsers niet op auto’s en bussen hoeft te wachten, maar ook omgekeerd. De Fietsersbond hoopt dat de gemeente Nijmegen bij het toekomstige station De Goffert en omgeving het fietsverkeer en het autoverkeer van de S100 elkaar ook  onbelemmerd via ongelijkvloerse kruisingen zal laten kruisen. De algemene boodschap leek aan te komen, maar concreet zullen we van geval tot geval ons pleidooi moeten herhalen.

 Andere uitkomsten van het debat

  • Meerdere partijen kiezen voor een minimale breedte van 2m voor fietspaden.
  • Eigenlijk leken alle partijen tegen nu vaak gebruikte korte hoge drempeltjes in woonwijken, en voor soepele drempels waar fietsers ook soepel over kunnen.
  • Veilige zones rondom scholen vinden veel Nijmeegse partijen belangrijk.
  • De partijen die nu het gemeentebestuur vormen (PvdA, GroenLinks en D´66) staan nog diverse verbeteringen voor de fiets voor.
  • Herinrichting Stationsplein en omgeving zal worden bekeken.
  • Meerdere partijen zijn voor het kijken naar een alternatieve route parallel aan de Heijendaalseweg.

Algemene conclusie

Er valt voor de Nijmeegse burger wel wat te kiezen op fietsgebied. Zie daarvoor ook de verkiezingsprogramma´s. Blijft dat voor mobiliteitsbeleid in zijn geheel en voor elke politieke partij van belang is aan de fiets te denken. (Zie ook hier.) En voor de Fietsersbond om zo goed mogelijk het Nijmeegse beleid te volgen. Hopelijk worden we daar goed en tijdig bij betrokken.

Zaal Fietsersbond verkiezingsdebat inleidende spreker

Foto’s: Jan van Kessel (Fietsersbond)

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.