De snelfietsroute, iets om zuinig(er) op te zijn!

Fietsersbond Nijmegen vindt het zeer betreurenswaardig dat het nieuwe asfalt van de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen is opgebroken vanwege de aanleg van het warmtenet.

Wie onlangs over de (noordelijke tak van de) snelfietsroute van Nijmegen naar Beuningen fietste, moest vlakbij de elektriciteitscentrale ineens op de weg fietsen. Het nog jonge asfalt, aangebracht in 2013, was opgebroken vanwege de aanleg van de leidingen van het warmtenet. Bij de onderdoorgang onder de Industrieweg was, vanwege dezelfde reden, zelfs de helft van de verbeterde kwaliteit al weer verdwenen.

Fietspad met klein deel rood asfalt en rest klinkersSnelfietsroute met maar deel rood asfalt en rest klinkers

De werkzaamheden zijn nu afgerond en de fietsers kunnen weer over een vrijliggend fietspad rijden. Helaas nog niet over snelroutekwaliteit, met mooi, glad asfalt zoals daarvoor wel het geval was, maar over klinkers. Dit is niet hoe een snelfietsroute hoort te zijn. Dit fietst niet alleen minder prettig. Bij de ondergang onder de Industrieweg is de grens tussen fietspad en weg slecht zichtbaar geworden, wat dus slecht is voor de verkeersveiligheid. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat deze stukken wel weer zullen worden geasfalteerd, maar dat de grond rondom en boven de leidingen eerst enige tijd zou moeten inklinken.

We vinden het erg vervelend dat juist het fietspad hier onder moet lijden. Want het gaat hier wel om een snelfietsroute. Dit is een veelgebruikte hoofdroute voor fietsers, die zeker ook voor forenzen en schoolverkeer belangrijk is. Dus de hoofdverkeersstructuur voor de fiets. Bij zo’n snelfietsroute hoort glad asfalt. Dat is een van de kenmerken om het voor de verkeersdeelnemer aantrekkelijk te maken te kiezen voor de fiets. Het is ons niet duidelijk in hoeverre de aantasting van de snelfietsroute hier nodig was: kon de hoeveelheid vierkante meter niet kleiner, met name bij de onderdoorgang?

De gemeente moet echt zuinig(er) zijn op de gerealiseerde snelfietsroutes. Deze oproep geldt voor iedereeen die binnen de gemeente betrokken is bij de inrichting van de openbare ruimte…

Wij gaan er vanuit dat het weer asfalteren voor rekening van het warmtenet zal gebeuren, en niet ten koste gaat van het budget voor de fiets. Want er zijn nog genoeg andere plekken om de situatie voor de fietser te verbeteren en het voor de Nijmegenaren op de fiets nog prettiger, sneller en veiliger te maken.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *