Inspraakreactie Nijmegen-Centrum

Bij de gemeente Nijmegen is er de wens om in de binnenstad meer ruimte te bieden aan voetganger en fiets. Het gemeentebestuur heeft hierover een brief gestuurd aan de gemeenteraad, in reactie op meerdere raadsmoties. De Fietsersbond heeft onlangs ingesproken op dit onderwerp.

Hoe en waar er eventueel iets gaat veranderen is nog onderwerp van onderzoek en gesprek. De Fietsersbond denkt daar graag over mee. Want de Nijmeegse binnenstad is belangrijk voor de fietser, en omgekeerd is ook de fietser belangrijk voor de Nijmeegse binnenstad. Daarom moet er goed nagedacht worden over routes voor de fiets en de uitwerking.

Zie bijlage voor onze inspraakreactie.

Tekst inspraakreactie

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *