Fietsstimuleringsplan – de uitvoering

”We kennen al het coalitieakkoord 2014-2018, waarin 5 miljoen Euro gereserveerd werd om een extra impuls te geven aan het stimuleren van het fietsgebruik.

Daarna kwam het Fietsstimuleringsplan 2015-2018 en nu dus gevolgd door Programmering fiets 2016-2018.  Wij hechten een groot belang aan investeringen in fiets, voor de fietser, voor de overige verkeersgebruikers, en voor de stad. Als Fietsersbond zijn we het eens met de voorgestelde doelstellingen in de plannen. We zien echter dat de einddatum blijft staan en de startdatum maar blijft opschuiven.”

Zo begon onze inspraakreactie bij de Nijmeegse gemeenteraad in januari 2016, maar er is licht zichtbaar aan het einde van de (fiets)tunnel. Nog dit jaar komt er een ge-update tabel uit ”Programmering fiets 2016-2018” waarin de teksten “haalbaarheid onderzoeken”  uit de tabel vervangen zijn door een uitvoeringsdatum.  Zou het dan toch nog goed komen volgend jaar, het jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. We wachten in spanning af, want we hebben eigenlijk al te lang gewacht. Nog niet een van onze eigen punten is aangepakt, hoewel een aantal relatief eenvoudig is uit te voeren.

(Zie ook het eerdere bericht: http://nijmegen.fietsersbond.nl/nieuws/fietsprogramma-2016-2018)

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *