Hopelijk komt er steun voor ons verzoek voor onderbouwing en onderzoek van de plannen

Woensdag stemt de gemeenteraad over het stationsgebied

Aankomende woensdag 24 november debatteert de gemeenteraad van Nijmegen weer over het stationsgebied. Wij hebben wederom met een brief op 21 oktober en inspraak op 10 november onze inbreng geleverd. Wij zeggen al heel lang dat in de  huidige plannen van de gemeente een aantal onveilige, slecht toegankelijke en onlogische elementen zitten.

Wij hebben nogmaals aangedrongen op het geven van een degelijke onderbouwing waarom er toch voor wordt gekozen om een aantal knelpunten bij de nieuwe inrichting te behouden en zelfs nieuwe te introduceren. Om een paar voorbeelden te noemen. Respectievelijk: waarom moeten voetgangers straks nog steeds de busbaan oversteken? En waarom wordt het stationsplein straks doorsneden zodat fietsers met een hellingbaan onder het maaiveld verdwijnen?

Er zijn verschillende varianten, waaronder de onze, die deze knelpunten wel aanpakken. En wij verbazen ons erover dat de gemeente deze niet goed onderzoekt, maar terzijde schuift zonder openlijk onderbouwde argumenten.

In de gemeenteraad zijn er partijen die inmiddels ook behoefte hebben aan meer informatie hierover. Wij hopen dat de motie die hierom vraagt van harte zal worden aangenomen door de gemeenteraad a.s. woensdag. Better be safe than sorry als je 116 miljoen uitgeeft. En als de gemeente een goed verhaal heeft, kan dat blijken uit de openbare onderbouwingen.

Er is ons onlangs door de wethouder in een kennismakingsgesprek toegezegd dat wij als Fietsersbond de onderbouwing in het voorjaar zullen ontvangen. Helaas is dit ons al vaker gezegd. Wij zijn daarom blij dat de gemeenteraad ons steunt in het aandringen op het krijgen van de onderbouwingen.

Wat we als Fietsersbond verder doen rond het stationsgebied:

*We dragen bij aan de petitie ‘veilige oversteek busbaan’ . Teken hem en zegt het voort! (https://www.petities.nl/petitions/veilig-oversteken-bij-station-nijmegen?locale=nl)

*We hebben twee jaar geleden al voorstellen gedaan aan de gemeente om nu al op de korte termijn eenvoudige verbeteringen aan te brengen voor de knelpunten.

* We werken verder aan onze kennis over moderne stationsgebieden (hubs) en mogelijke oplossingen voor de knelpunten.

*We hebben een zienswijze voor de plannen aan de Westzijde ingediend bij Prorail en nu ook bij de gemeente.

*We trekken samen op met andere organisaties die zich betrokken voelen bij het station en ook goede varianten aandragen.

*We hebben ons onlangs mede nav deze casus aangesloten bij de Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen.

Categorieën