Veilig fietsen naar school!

Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen met de auto naar school gaan. De scholen zijn inmiddels weer begonnen. Helaas ook de drukte met auto’s die kinderen van/naar school halen en brengen. Wij willen er bij ouders en scholen voor pleiten om een bijdrage te leveren aan fietsveilige schoolomgevingen.

Voordelen van fietsen naar school

Kinderen hebben er baat bij om al op jonge leeftijd ervaring in het verkeer op te doen. Daarnaast levert het op jonge leeftijd fietsen (en lopen) de bekende winst op voor de gezondheid (van ouder en kind), leefmilieu en bereikbaarheid.

Met de auto brengen klinkt sneller, maar vaak levert het geen tijdwinst op. Het onderstaand schema (uitgaande van een afstand van 500 meter) laat zien dat fietsen een uitstekend alternatief kan zijn.

Tijdsvergelijking auto fiets brengen kinderen

Hoe meer kinderen met de fiets naar school komen, des te minder auto’s in de schoolomgeving. Minder auto’s betekent meer fietsveiligheid, en daardoor meer kinderen die fietsend naar school kunnen.  Een positief perpetuum mobiel.

(Fiets)veiliger schoolomgevingen maken

Het veiliger maken van de schoolomgeving kan wel complex zijn. Je hebt te maken met onder meer draagvlak, bepalen wat het probleem precies is, communicatie, oplossingen qua inrichting van de weg en de inrit van de school, maar vaak ook verbetering van de verkeerseducatie.

Een paar leden van onze afdeling houden zich hier mee bezig. Zij ervaren zelf dat verbeteringen tijd nodig kunnen hebben (en het probleem na bijvoorbeeld een vakantieperiode weer voor een deel terug is).

Aanbevelingen (ook voor het proces) om een veiliger schoolomgeving te maken, zijn in dit nummer van ons afdelingsblad te vinden. Hoe de omgeving van de schoolomgeving er het best uitziet is door de landelijke Fietsersbond hier beschreven.

Wilt u ook bijdragen aan veilig fietsen en een veilige schoolomgeving of buurt? Neemt u gerust contact op.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *