Lentse Lus

De Lentse Lus verbindt de Laauwikstraat in Lent met de Griftdijk en de Snelbinder. Het is een oud betonnen viaduct dat te smal zou zijn voor het nieuwe verkeersplan in de buurt van het station Nijmegen-Lent. Om ruimte te maken, onder andere voor busbanen, nam de gemeente Nijmegen in 2008 het initiatief tot sloop. De Lentse Lus is echter een belangrijke verbinding voor fietsers en ander langzaam verkeer tussen west- en oost-Lent. De Fietsersbond pleit voor behoud van de Lentse Lus.

Al sinds de plannen voor de Stadsbrug en de bijbehorende Graaf Alardsingel (de singel die straks als een soort spiegelbeeld van de singels rond de oude stad, de beide Waalbruggen zal verbinden) gemaakt worden, is er sprake van het opheffen van de Lentse Lus. In de eerdere plannen van de gemeente zouden fietsers op ongeveer dezelfde plaats een oversteek met verkeerslichten krijgen. Het argument van de gemeente Nijmegen was dat fietsers een paar honderd meter verderop, bij de Vrouwe Udasingel, al een tunnel zouden krijgen, dus fietsers die niet voor rood wilden wachten, zouden daar wel kunnen oversteken.

De Fietsersbond heeft van begin af aan geprotesteerd tegen de plannen. Niet alleen omdat een gelijkvloerse kruising gevaarlijker is, vooral bij zo’n brede weg, maar ook omdat een snelle verbinding naar de Snelbinder op deze manier ingeruild zou worden voor een stoplicht. Tegelijk is de gemeente bezig met het aanleggen van de snelfietsroute Arnhem-Nijmegen (het Rijnwaalpad), en daar is deze kruising een onderdeel van. Niet te rijmen, volgens ons. Een periode van inspraak, lobbyen en debat, in onder andere de Gelderlander volgde. De gemeente liet zich echter niet verleiden tot een uitspraak over behoud van de Lentse Lus. In januari 2009 werd het eerste succes geboekt doordat in de gemeenteraad een motie werd aangenomen waarin werd verklaard dat het viaduct voorlopig nog niet afgebroken zou worden. Eerst zou de tunnel bij de Vrouwe Udasingel klaar moeten zijn, zodat fietsers een alternatief zouden hebben.

Maar tevreden waren we nog niet. De tunnel in het verlengde van de Vrouwe Udasingel ligt te ver uit de route om een goed alternatief te zijn. We waren bovendien nog niet overtuigd van de redenen dat de Lentse Lus echt weg zou moeten. Harde argumenten daarvoor ontbraken. Bovendien vonden we het belang van de Lentse Lus zo groot, dat als het huidige viaduct wegmoest, dat er dan een alternatief voor de fietsers op dezelfde plek zou moeten komen. In juli 2009 stond het weer op de agenda van de gemeenteraad, en weer boekten we een succes: de motie waarin de wethouder werd opgedragen een alternatief te zoeken voor de Lentse Lus, na eventuele afbraak ervan, werd unaniem aanvaard. Het belangrijkste doel was gerealiseerd!

Dat was al genoeg voor de champagne. Maar als toetje kwam in december 2009 nog het onverwachte nieuws dat de Lentse Lus voorlopig helemaal niet hoefde te verdwijnen. Tot 2013 blijft het huidige viaduct bestaan. Al met al hebben we dus gekregen waar we op hoopten, en zelfs nog wat meer. Hadden we ons in 2008 niet al druk gemaakt, dan was de Lentse Lus nu misschien al verdwenen. Nu is er de zekerheid dat er altijd een viaduct voor fietsers op die plaats zal blijven.

De Fietsersbond Nijmegen was tegen het verdwijnen van deze verbinding:

  • De Lentse Lus zorgt er voor dat fietsers en voetgangers zonder hinder en veilig de drukke weg over kunnen steken en het station Lent kunnen bereiken.
  • Het steekt een drukke verbinding over, met als gevolg lange wachttijden bij het stoplicht aan de Laauwickstraat voor fietsers en voetgangers.
  • De wijkraad Lent heeft zich ook voorstander getoond van het behoud van goede ongelijkvloerse verbindingen over de Mauritssingel.
  • Fijnstof van drukke autowegen is slecht voor de gezondheid van fietsers die zich onnodig dicht naast het autoverkeer bevinden.

LentseLus2008