Nijmegen Duurzaam Bereikbaar

Voorkant Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar

De gemeente Nijmegen heeft in 2011 een mobiliteitsnota vastgesteld, genaamd Nijmegen Duurzaam Bereikbaar. Deze nota vervangt de eerdere mobiliteitsnota Nijmegen Betrouwbaar Bereikbaar. De Fietsersbond heeft op de politieke avond van de gemeenteraad op 14 september een eerste reactie gegeven op de nieuwe nota:

reactiefietsersbondnijmegenvoorburgerrondedd14september2011.pdf