Veilig fietsen

Veilig fietsen is een belangrijk speerpunt van onze afdeling. Verkeersveiligheid voor de fietser is een aandachtspunt bij ons regulier overleg met de gemeente Nijmegen, en bij ons overleg bij andere gemeenten. Daarnaast is het ook een van de voordelen van goed uitgevoerde snelfietsroutes (zie dossier Snelfietsroutes). De richtlijnen van Duurzaam Veilig is in het algemeen uitgangspunt voor de inrichting van wegen.

In Nijmegen hebben wij ons onder meer bezig gehouden met:

Hekken bij Graafseweg