d’Almarasweg

Met de herinrichting van de d’Almarasweg als 30 km/uur-weg eind 2011 is een knelpunt op het gebied van verkeersveiligheid aangepakt. De Fietsersbond had liever nog een andere oplossing gezien, maar is blij dat de verkeersveiligheid nu in ieder geval is verbeterd. Mede dankzij de steun van alle mensen die onze petitie over de d’Almarasweg hebben ondertekend.

Eind 2011 is de d’Almarasweg heringericht en is een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingesteld. Zo zijn op enkele plaatsen plateaus aangebracht om de snelheid van het autoverkeer te beperken. Hierdoor is de weg veiliger geworden.

Vóór deze maatregelen was de d’Almarasweg één van de meest onveilige wegen van Nijmegen, zowel voor fietsers als voor auto’s. De weg, die de Heijendaalseweg met de Groesbeekseweg verbindt, wordt veel gebruikt door fietsende kinderen en jongeren, op weg naar school en sportveld. In 2010 vond hier een bijna dodelijk ongeval plaats. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is de Fietsersbond afdeling Nijmegen en omstreken een actie begonnen om de weg veiliger te maken. De bijbehorende petitie is maar liefst door meer dan 1.500 mensen ondertekend.

De Fietsersbond had liever nog gezien dat er vrijliggende fietspaden zouden zijn aangelegd, eventueel in combinatie met eenrichtingsverkeer voor auto’s indien de ruimte toch te beperkt zou zijn. De Fietsersbond pleit hier nog steeds voor. Maar wij zijn blij dat de veiligheid nu in ieder geval is verbeterd.

dAlmarasweg