Hoe en waarom van snelfietsroutes

Waarom snelfietsroutes

Snelfietsroutes dragen bij aan een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk van de regio. Meer fietsers betekent: minder rijdend autoverkeer, minder stilstaand autoverkeer, minder lawaai, minder luchtverontreiniging en een gezondere bevolking. Kortom: meer mobiliteit in een beter milieu. En dat alles wordt bereikt met investeringen die slechts een tiende zijn van de bedragen die nodig zijn voor aanleg en onderhoud van auto-infrastructuur.

Hoe ziet een Hoogwaardige Snelle Fietsverbinding eruit?

  • de route is zo kort mogelijk,
  • het wegdek is voldoende breed voor fietsverkeer in 2 richtingen en het wegdek is van glad asfalt,
  • de route is, waar mogelijk autovrij en anders autoluw: waar het niet mogelijk is het fietsverkeer van het autoverkeer tescheiden, bijvoorbeeld in woonwijken, geldt als uitgangspunt: “de auto is te gast”.
  • de route biedt de fietser zoveel mogelijk voorrang en een grote kans op groen bij verkeerslichten. Er is beschutting tegen de westenwind en er zijn mogelijkheden te schuilen voor de regen. Waar mogelijk zijn de bochten flauw.
  • de route is door een constante kleur en breedte voortdurend herkenbaar: een rode asfaltloper leidt de fietser als vanzelf naar zijn bestemming. Daarnaast is de bewegwijzering uitstekend, niet alleen op de route zelf, maar ook op de toevoerwegen naar de route.
  • eentonigheid op lange rechte stukken wordt tegengegaan door bijvoorbeeld bijzondere beplanting of een kunstwerk.

Voorbeeld van een tweezijdige snelfietsroute met windscherm en goede verlichting