Arnhem-Nijmegen: het RijnWaalpad

Klaar voor de feestelijke opening!

Het RijnWaalpad wordt op 3 juli 2015 feestelijk geopend: www.rijnwaalpad.nl. De snelfietsroute komt in juni gereed. Je kunt er dan over fietsen van Nijmegen naar Arnhem, en omgekeerd.

Op 1 trajectdeel ligt op dit moment nog een tijdelijke fietspad dat later wordt vervangen, maar ook hier kan gefietst worden en voor de rest is de snelfietsroute ergens in juni helemaal klaar.

Voor de precieze route zie: www.rijnwaalpad.nl. Of gebruik de fietsrouteplanner van de Fietsersbond.

Fietsersbond Nijmegen was initiatiefnemer van het RijnWaalpad. Hieronder staat meer achtergrondinformatie.

— — — — — —

Waarom een snelle fietsverbinding Arnhem-Nijmegen?

De huidige fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen ligt ten westen van de A325 en loopt via Elst. De route bestaat uit fietspaden aan weerszijden van de autorijbaan. De voortdurende nabijheid van autoverkeer is onprettig. Fietsers worden op deze route ook in toenemende mate geconfronteerd met hindernissen in de vorm van uitritten, verkeerslichten en voor de fietser ongunstige voorrangskruisingen, vooral in het Waalspronggebied. Wie de route op een kaart bekijkt ziet dat deze niet de kortst mogelijke lijn (14km)volgt tussen Arnhem en Nijmegen: deze denkbeeldige lijn loopt ten oosten van de A325. Hier liggen mogelijkheden voor een kortere en meer plezierige route.

Waarom juist nu?

In het gebied ten oosten van de A325 vinden ingrijpende veranderingen plaats: het Landschapspark Lingezegen wordt ontwikkeld, de A15 wordt mogelijk verdubbeld en er zijn bouwactiviteiten in Lingewaard (Loovelden) en Nijmegen (Waalsprong).

Is er behoefte aan een snelle fietsverbinding?

Er zijn geen grote aantallen mensen die dagelijks de afstand tussen de centra van Arnhem en Nijmegen willen fietsen, zelfs niet via een Hoogwaardige Snelle Fietsverbinding. Maar voor Arnhemmers die ten zuiden van de Rijn wonen (en dat is de helft van alle Arnhemmers) is de afstand tot Nijmegen al minder dan 15 km. Hetzelfde geldt voor de afstand Waalsprong Arnhem. Zo zijn er meerdere deeltrajecten die aantrekkelijk kunnen zijn als alternatief voor bestaande autoverbindingen. Een korte en comfortabele fietsroute maakt het voor mensen mogelijk te kiezen tussen file of fietsen, tussen duur betaald parkeren en gratis stallen, tussen ongezond stilzitten en gezond bewegen. Moderne technologie maakt het fietsen steeds gemakkelijke: op een ligfiets, op een elektrische fiets of gewoon op een lichte fiets met soepele versnellingen glijden de kilometers zo onder je weg.

Betrokkenheid Fietsersbond

Medio 2007 zijn enkele leden van de lokale afdelingen van de Fietsersbond in Nijmegen en Arnhem gestart met een tracé-vooronderzoek en een inventarisatie van het bestuurlijke draagvlak voor een snelle fietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Dit initiatief is genomen na de constatering dat er geen plannen bestaan voor een dergelijke fietsverbinding tussen de twee Gelderse steden, hoewel in vele bestuursstukken gesproken wordt over de wenselijkheid ervan. Dit feit, in combinatie met de vele ruimtelijke projecten die ophanden zijn in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen, was reden voor de Fietsersbond om hier werk van te maken. Het huidig plan steunt in grote lijnen op het plan dat door de Fietsersbond is gemaakt.

Snelbinder over de Waal

Meer info

Dit is de website van de Stadsregio over het RijnWaalpad: www.rijnwaalpad.nl.