Fietsparkeren

Een fietser wil zijn fiets graag snel parkeren. Daarbij is het ook van belang dat er veilige fietsvoorzieningen zijn, zodat de fiets niet door een fietsendief wordt meegenomen. Onze afdeling heeft met de gemeente Nijmegen overlegd over het fietsbeleid. Dit beleid is beschreven in de Beleidsnotitie Fietsparkeren, die nog steeds wordt uitgevoerd. En de eerste „pijler‟ uit deze notitie is “faciliteren: voldoende fietsparkeervoorzieningen”. Her en der in Nijmegen worden de nieuwe fietsparkeerlocaties gerealiseerd, of ze zijn inmiddels gerealiseerd. Te weten bij: