Te weinig perspectief voor overleg over het stationsgebied

Fietsersbond Nijmegen e.o. zegt stationsoverleg met het stadhuis op

Vanavond debatteerde de gemeenteraad van Nijmegen weer over het stationsgebied. De Fietsersbond had wederom met een brief op 21 oktober en inspraak op 10 november inbreng geleverd. De Fietsersbond zegt al heel lang dat in de huidige plannen van de gemeente  elementen zitten die onlogisch zijn en voor onveiligheid en een slechte toegankelijkheid zorgen. De Fietsersbond heeft er bij het college onlangs weer op aangedrongen om een degelijke onderbouwing te geven van de keuze om een aantal knelpunten bij de nieuwe inrichting te behouden en zelfs nieuwe te introduceren.

Om een paar voorbeelden te noemen. Respectievelijk: waarom moeten voetgangers straks nog steeds de busbaan oversteken? En waarom wordt het stationsplein straks doorsneden zodat fietsers met een hellingbaan onder het maaiveld verdwijnen? Er zijn verschillende varianten, waaronder de onze, die deze knelpunten wel aanpakken. Onze voorbeelden zijn de stations van Breda, Eindhoven, Zwolle en Arnhem waar volgens de principes van het ontwerpen van OV-hubs is gewerkt.

De Fietsersbond vraagt zich af waarom ervoor gekozen is die principes niet ook in Nijmegen toe te passen en verbaast zich erover dat de gemeente de varianten niet goed onderzoekt, maar terzijde schuift zonder openlijk onderbouwde argumenten. In de gemeenteraad zijn er enkele partijen, die inmiddels ook behoefte hebben aan meer informatie hierover. Zij dienden hierover een motie in. Maar die motie heeft het niet mogen halen.

De wethouder heeft toegezegd dat de Fietsersbond de onderbouwing in het voorjaar zal ontvangen maar nog zonder harde deadline. Helaas blijft het al sinds medio 2020 onduidelijk waarom de gemeente haar keuzes in het ontwerp heeft gemaakt. De tijd begint te dringen. Het feit dat de motie het niet heeft mogen halen, geeft ons helaas te weinig vertrouwen dat de duidelijkheid er dan wel zal zijn.  Wij ervaren op deze manier echt te weinig perspectief op mogelijke participatie en transparantie.

Het stationsproces zal dan ook vooralsnog zonder de Fietsersbond zijn.

Wat we als Fietsersbond verder wel blijven doen rond het stationsgebied:

*We dragen bij aan de petitie ‘veilige oversteek busbaan’ . Teken hem en zegt het voort! (https://www.petities.nl/petitions/veilig-oversteken-bij-station-nijmegen?locale=nl)

*We hebben twee jaar geleden al voorstellen gedaan aan de gemeente om nu al op de korte termijn eenvoudige verbeteringen aan te brengen voor de knelpunten.

* We werken verder aan onze kennis over moderne stationsgebieden (OV-hubs) en mogelijke oplossingen voor de knelpunten.

*We hebben een zienswijze voor de plannen aan de Westzijde ingediend bij Prorail en nu ook bij de gemeente.

*We trekken samen op met andere organisaties die zich betrokken voelen bij het station en ook goede varianten aandragen. We organiseren in januari een eigen informatieavond over al onze plannen.

*We hebben ons onlangs mede nav deze casus aangesloten bij de Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen.

Vraag ons gerust om nadere informatie en doe mee!

Info: secretarisfbnijmegen[at]gmail.com

 

 

Categorieën