Nieuwsbrief Fietsersbond Nijmegen e.o.

Nog even voor de zomer

Nieuwe kansen voor de fiets in Winkelsteeg

winkelsteeg
Met o.a. een uitnodiging:
De leden van de Fietsersbond Nijmegen zijn door de gemeente uitgenodigd om aan de voorkant mee te denken over de ontwikkelingen van mobiliteit in de nieuwe Winkelsteeg. Kom je er vaak? Woon je er in de buurt? Heb je goede ideeen? Laat het ons weten!
Zeker omdat de gemeente in dit gebied wil gaan proberen autoluwer te werken. Dat kan heel interessant worden. “Winkelsteeg wordt getransformeerd tot een werk-woongebied. Deze transformatie betekent een toevoeging van ca 6.600 woningen en ca. 300.000 m2 BVO-bedrijven. Interessant is vooral dat met de auto op afstand en groene hoofdstructuren Winkelsteeg straks niet meer direct bestaat uit de oude straten met gevels die parallel lopen. Er is meer ruimte voor plekken, pleinen en collectieve binnentuinen (want privé tuinen zijn er ook niet). Bewoners zijn voetganger en de fiets staat centraal en dichtbij. Doordat de auto verplaatst, is er ruimte voor vergroening en verdichting. Routes voor hulpdiensten en logistieke bewegingen zullen wel in de plannen verwerkt zijn.”
De gemeente stelt ons de vraag: Denk mee over hoe voetgangers en fietsers samen gebruik maken van de openbare ruimte die structuur, maar geen traditionele straat kent. Wat is het droomscenario voor de fietser, en om op deze plek te wonen én te bewegen.
We worden uitgenodigd op dinsdag 11 juli uit voor een inspirerend overleg over het project Winkelsteeg te Nijmegen. Aanmelden kan tot 3 juli.

Categorieën