Plannen Basisschool Brakkenstein zorgelijk

De afdeling Nijmegen van de Fietsersbond maakt zich zorgen over de voorgenomen verplaatsing van basisschool Brakkenstein naar de nieuwe lokatie aan de Heyendaalseweg.

De Heyendaalseweg is een veelgebruikte weg waar (nog) 50 km/uur mag worden gereden. Het inrichtingsplan (bij het ontwerp van de omgevingsvergunning) zorgt voor onvoldoende scheiding van de verschillende verkeersstromen (auto’s, fietsers, wandelaars). De inrichting past daarmee niet in de principes van Duurzaam Veilig.

Een veilige schoolomgeving is een van de thema´s waar de afdeling zich mee bezig houdt.

Meer informatie over de plannen is te vinden op de website van www.veiligeschoolbrakkenstein.nl.

De afdeling van de Fietsersbond heeft haar standpunt verwoordt in een brief (zie bijlage hieronder) aan de bezorgde ouders met wie de afdeling heeft overlegd.

Huidige bebouwing Heyendaalseweg

verkeersveiligheid_nieuwe_basisschool_brakkenstein_brief_27_oktober_2013.pdf

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.