Fietsprogramma 2016-2018

Kaart met snelfietsroutes in 2020 met daarbij aanpassingen 2015 aangegevenDe gemeente Nijmegen gaat extra investeren in de fiets, zoals afgesproken na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Nadat eerst een Fietstimuleringsplan is opgesteld, waarna de Fietsersbond suggesties voor maatregelen heeft genoemd, en nadat GroenLinks een 16-punten plan heeft ingediend, heeft het gemeentebestuur eind 2015 een programma met maatregelen vastgesteld, de Fietsprogrammering 2016-2018. De Fietsersbond heeft hierover op de politieke avond van de Nijmeegse gemeenteraad op 13 januari een inspraakreactie gegeven.

De Fietsersbond is blij met de investeringen in de fiets. Wij zien de investeringen graag een keer omgezet in daden. In de programmeringslijst staan goede dingen, maar nog veel te vaak staat daar nog: “haalbaarheid onderzoeken” terwijl er ook zou kunnen staan “Uitwerken voorstel en realisatie in 2016”.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat aanpassingen in de infrastructuur meteen goed zijn. Veel fietsverbeterpunten gaan om plekken die nog niet lang geleden gerealiseerd zijn.

De Fietsersbond afdeling Nijmegen wil graag meedenken bij inrichting en kwaliteitscontrole. Ook is het goed dat bewoners mee kunnen denken. Die inbreng verplicht niet, maar moet wel deel uitmaken van een totaalafweging van de gemeente.

De gemeente zou verder het beleid moeten aanpassen aan de actualiteit, met name de ontwikkelingen van de verschillende vormen en snelheden van fietsmobiliteit. Dit vraagt om meer ruimte voor de fietsers. Een toename van het aantal fietsgebruikers zou op sommige plekken tot minder ruimte voor een andere vorm van mobiliteit moeten leiden om het geheel veilig te laten verlopen.

Hieronder staat onze volledige inspraakreactie, en onze eerdere suggesties voor maatregelen.

Inspraakreactie Fietsersbond Nijmegen Fietsstimuleringsprogramma

Suggesties voor maatregelen Fietsersbond Nijmegen

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *